Website

Mobile

Extension

Gửi thông tin theo mẫu bên cạnh, vui lòng điền thông tin đầy đủ.
Chúng tôi sẽ nắm được các thông tin mà bạn cung cấp để đánh giá và phác thảo dự án.
Liên hệ trao đổi chi tiết về nhu cầu của bạn, thương lượng và tiến hành triển khai dự án.

Thông tin của bạn

Thông tin dự án

DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI
Panomc DC

Trang quản lý các sản phẩm của nhóm nhảy Panoma Dance Crew

Đặt Hàng Trung Việt

Nhận và quản lý các nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa Alibaba, Taobao, Tmall, 1688 theo yêu cầu Trung Quốc - Việt Nam

Nhập Hàng Trung Việt

Nhận và quản lý nghiệp vụ thu hộ hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam

Đặt Hàng Trung Việt Extension

Công cụ đặt hàng Alibaba, Taobao, Tmall, 1688

Đặt Hàng Trung Việt Mobile

Ứng dụng Android + IOS quản lý dành cho khách hàng của Đặt Hàng Trung Việt